Почистване на котли и резервоари за биогаз

Почистване на котли и резервоари за биогаз

Ормонде е водеща компания в областта почистване на биогаз и почистване на резервоари в Централна и Източна Европа. Екипите на експерти по почистване на резервоари Ормонде имат богат опит в предоставянето на всички видове услуги за почистване на резервоарите за биогаз за промишлеността, използваща биогаз в цяла Европа.

Защо Ормонде (Ormonde)?

Нашите ключови предимства

Ормонде се превърна във водеща компания за почистване на резервоарите за биогаз в Централна и Източна Европа, защото ние разбираме, че няма две еднакви съоръжения за съхранение на биогаз, необходимостта от бърза, ефикасна и безопасна поддръжка, и вашата инсталация за биогаз работи на най-високо ниво по отношение на ефективност и бързина, ето защо ние осигуряваме спешна помощ за почистване на вашите резервоари за биогаз денонощно.

Вид изделие

Нашата технология

Ние работим на пазара с едни от най-модерните технологии за почистване на резервоарите, която позволява на нашата компания да предлага както методи за влажно, така и за сухо почистване. Нашите екипи от експерти по почистване на котли разбират необходимостта от максимална безопасност по време на операции по почистване, следователно имаме системи за мониторинг на газ, вентилационна система и кислородно дишащи системи за подаване на чист въздух.

Къде сме?

Ние предлагаме екологични услуги за почистване на котли и резервоари в Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Хърватия, Украйна, Румъния, България, Ирландия Естония, Литва и Латвия.