Промишлена прахосмукачка

Промишлена прахосмукачка

Машини за изпомпване (Промишлени прахосмукачки), изпозвани от компания Ормонде, разработени за тежки промишлени, строителни и сметосъбиращи операции. Подходящи са за поглъщане, извличане и издухване на всички видове материали, включително ADR продукти и във взривоопасна среда.

Защо Ормонде (Ormonde)?

Нашите ключови предимства

Ние обслужваме един от най-модерните и най-напредналите паркове на промишлени прахосмукачки в Европа. Промишлената прахосмукачка, използвана от Ормонде, е предназначена за широк спектър от промишлени и екологични дейности за почистване.

Вид изделие

Нашата технология

Технологията всмукване с екскаватора (сух вакуум), която ние използваме, е подходяща за пречистване на промишлени помещения, околната среда и резервоари, включително с всмукване, изместване, транспортиране и разтоварване на сухи, влажни и опасни вещества включително: прах, катализатор, чакъл, прахове, пепел, гъсто масло и тиня.

Къде сме?

Ние предлагаме услуги за почистване с промишлени прахосмукачки в Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Хърватия, Украйна, Румъния, България Естония, Литва и Латвия.