Galerija

Usluge industrijskog čišćenja


Usisni stroj

Tehnologija čišćenja mlaznice vode pod visokim pritiskom

Čišćenje rezervoara

Usluge zaštite okoliša

Čišćenje kotlova i spremnika za bioplin

Čišćenje odvoda

Mlazanje vode pod visokim pritiskom

Ultrazvučno čišćenje