Galerija

Rupniecisko objektu attīrīšanas pakalpojumi


Dūņu uzsūcēja mašīna

Heat Exchanger Cleaning

Tank Clearing

Environmental Services

Katlu un rezervuāru attīrīšana biogāzei

Drain Cleaning

Hidrostrāvas tehnoloģija attīrīšanai zem augsta spiediena

Ultrasonic Cleaning