Mașina de absorbire a nămolului

SMașina de absorbire a
nămolului

Mașinile de absorbire a nămoІului (Încărcătoarele industrial cu vacuum), care sunt folosite de către compania Ormonde, sunt concepute pentru executarea lucrărilor grele industriale, de construcții și colectarea gunoaielor. Dânsele se potrivesc pentru absorbirea, săparea și suflarea tuturor genurilor de material, inclusive cu produsele ADR și în mediile cu pericol de explozie.

De ce anume Ormonde?

 • Deservire inofensivă
 • Deservire de calitate
 • Deservirea la cel mai bun preț
 • Deservire calificată
 • Deservire eficientă

Avantajele noastre cheie

Noi deservim unul dintre cele mai moderne și performante parcuri auto de mașini de absorbire a nămolului din Europa. Mașina de absorbire a nămolului, care se folosește de către compania Ormonde, este proiectată pentru spectrul larg de lucrări de curățare industrial și epurare ecologică.

Genul produsului

 • descărcare prin suflare
 • compresor pentru materiale friabile
 • deversări lichide
 • mijloace de creștere a puterii de ridicare
 • versiunea ATEX
 • descărcarea conteinerelor Big-Bag
 • descărcarea conteinerelor
 • versiunea ADR

Tehnologia noastră

Tehnologia de absorbire a excavatorului (vacuum uscat), pe care noi o folosim, se potrivește pentru curățarea încăperilor industriale, mdiul înconjurător și rezervoare, inclusiv absorbirea, deplasarea, transportarea și descărcarea substanțelor uscate, umede și a substanțelor periculoase, ănclusiv a prafului, catalizatorului, pietrișului, prafurilor, cenușilor, țițeiului dens și nămolului.

Unde ne aflăm?

Noi prestăm servicii de curățare cu ajutorul mașinilor de absorbire a nămolului în Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Croația, Ucraina, România, Bulgaria, Estonia, Lituania și Letonia.