Čistiace služby pre správcov vodných tokov

Čistiace služby pre správcov vodných tokov

V Ormonde poskytujeme špecializované čistiace služby priemyselným, komerčným a komunálnym vodohospodárskym spoločnostiam, ktoré prevádzkujú úpravne vody a čistiarne odpadových vôd. Prevádzkujeme najmodernejšie vybavenie na trhu, aby sme zaistili, že náš zákazník získa služby najvyššej kvality v najrýchlejšom možnom čase.

Prečo Ormonde?

Aké sú naše kľúčové výhody

Používame najmodernejšiu technológiu priemyselného a environmentálneho čistenia, ktorá vám zabezpečí vysokú kvalitu čistiacich služieb, s maximálnou bezpečnosťou a so zárukou, že vaša technológia bude fungovať s vysokou účinnosťou.

Náš tím denne poskytuje environmentálne služby vrátane: výmeny náplne pieskových filtrov, čistenia fermentorov, čistenia nádrží, čistenia vodných tokov, čistenia rybníkov a jazier, čistenia čerpacích staníc a čistenia technológií na úpravu vody a čistenie odpadových vôd.

Produktový rozsah

Naša technológia

Prevádzkujeme tiež najmodernejších technológie na čistenie životného prostredia na trhu vrátane vysokovýkonných čistiacich kanalizačných vozidiel, CCTV inšpekčných jednotiek, technológie vysokotlakového vodného čistenia, technológie čistenia tepelných výmenníkov a vysoko výkonného sacieho bagra pre suché a mokré odsávania.

Kde pôsobíme?

Tím Ormonde pôsobiaci na Slovensku, v Českej republike, a Poľsku a v Maďarsku má bohaté skúsenosti s čistiacimi službami pre podniky správy vodných tokov, úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd v strednej a východnej Európe.