Environmentálne služby

Environmentálne služby

Sme odborná spoločnosť v oblasti environmentálnych čistiacich služieb s celým radom čistiacich služieb vodného hospodárstva pre vodárenský priemysel, priemysel odpadových vôd, výrobu bioplynu a ťažký priemysel.

Tím v Ormonde je odhodlaný prekročiť očakávania našich zákazníkov prostredníctvom našej know- how, odhodlanosťou a schopnosťou porozumieť environmentálnym požiadavkám našich zákazníkov a prispôsobiť naše služby a technológie tak, aby bola zaistená najvyššia úroveň starostlivosti o životné prostredie.

Prečo Ormonde

Aké sú naše kľúčové výhody

Špecialisti Ormonde pre environmentálne služby na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku uplatňujú profesionálny prístup k zabezpečeniu toho, aby všetky vaše environmentálne inšpekcie, environmentálne skúšky, čistiace služby a environmentálne hlásenia boli na najvyššej úrovni.

Produktový rozsah

Naša technológia

Sme odborníci služby environmentálneho čistenia pomocou vysokovýkonných sacích bagrov, vysokotlakovej vodnej čistiacej technológie, čistenia nádrží bez vstupu obsluhy. Prevádzkujeme vysoko výkonné sacie vozidlá pre čistenie väčšiny hlbokých nádrží, čistenie čerpacích staníc, čistenie pieskových filtrov, čistenie vodných tokov, čistenie rybníkov, čistenie nádrží bioplynových staníc, špecializovanú technológiu na čistenie vody a čistenie životného prostredia.

Typy odvetví v ktorých pracujeme

Ponúkame celú škálu riešení environmentálneho čistenia pre obce, automobilový, chemický, petrochemický priemysel, teplárenstvo, energetiku, baníctvo, ťažbu a spracovanie dreva, výrobu bioplynu, vodné hospodárstvo a priemyselnú výrobu.

Kde pôsobíme

Tímy Ormonde environmentálne služby pôsobiace na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku majú bohaté skúsenosti s čistiacimi službami pre vodohospodárske podniky a čistiarne odpadových vôd v strednej a východnej Európe.