Služby pre tepelné výmenníky

Služby pre tepelné výmenníky

V Ormonde chápeme, že kvalitne vyčistený tepelný výmenník fungujúci s najvyššou účinnosťou prenosu tepla prinesie zákazníkovi zníženie nákladov na energie, zvýšenie výrobnej kapacity a predĺženie pracovného cyklu medzi odstávkami.

Prečo Ormonde

 • Bezpečné služby
 • Kvalitné služby
 • Služby s najvyššou pridanou hodnotou
 • Skúsený tím pracovníkov
 • Efektívny servis

Aké sú naše kľúčové výhody

Vlastníme najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najrýchlejšie technológie čistenia tepelných výmenníkov na trhu. Náš robotický systém čistenia tepelných výmenníkov poskytuje najbezpečnejšiu a najkvalitnejšiu službu.

 • Najvyššia úroveň bezpečnosti práce
 • Zvýšenie účinnosti, zníženie nákladov na prevádzku
 • Zníženie množstva odpadu
 • Predĺženie pracovného cyklu medzi odstávkami
 • Zvýšenie výrobnej kapacity

Produktový rozsah

 • Čistenie rúrkových výmenníkov
 • Čistenie doskových výmenníkov
 • Čistenie vonkajšieho povrchu rúrkových zväzkov
 • Automatizované otryskávanie povrchu
 • Ultrazvukové chemické čistenie
 • Čistenie hydovŕtaním
 • Čistenie technológie v prostredí Ex
 • Vyťahovanie výmenníkových zväzkov

Naša technológia

Čistenie tepelného výmenníka je o tom, ako zvýšiť výrobu a znížiť náklady na energiu. Čistiaci systém Ormonde pre čistenie tepelných výmenníkov umožňuje našim zákazníkom zvýšenie výrobnej kapacity, zníženie energetickej náročnosti a súčasne predĺženie pracovného cyklu medzi odstávkami. Vzhľadom na to, že tradičné metódy vysokotlakového vodného čistenia sú veľmi rizikové, môžete sa spoľahnúť na to, že v Ormonde uprednostňujeme bezpečnosť práce a naše čistiace systémy pre čistenie tepelných výmenníkov sú najbezpečnejšie na trhu.

Kde pôsobíme

Naši špecialisti na čistenie tepelných výmenníkov poskytujú služby zákazníkom na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, a susedných krajinách.