Vyťahovač výmenníkových zväzkov

Vyťahovač výmenníkových zväzkov

Výškový systém Ormonde pre vyťahovanie zväzkov tepelných výmenníkov je kompaktná nezávislá kombinovaná jednotka, ktorá je jednoducho manipulovateľná jediným žeriavom.

Náš systém pre vyťahovanie zväzkov uľahčuje prácu pri vyťahovaní výmenníka, pri výškovej manipulácii so zväzkom a pri opätovnom zasúvaní zväzku do plášťa výmenníka po ukončení údržbových alebo čistiacich prác. To prináša našim zákazníkom najrýchlejšiu, najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu manipuláciu s tepelnými výmenníkmi.

Prečo Ormonde

Aké sú naše kľúčové výhody

Vyťahovač výmenníkových zväzkov Ormonde pracuje s ťažnou silou 60 ton, čo umožňuje ľahké a bezpečné vytiahnutie zväzku tepelného výmenníka z jeho plášťa bez akéhokoľvek zaťaženia telesa výmenníka, jeho plášťa alebo okolnej technológie. Rovnovážny systém zariadenia zabezpečuje počas vyťahovania stálu osovú polohu zväzku voči ose plášťa.

Produktový rozsah

Naša technológia

Výškový systém Ormonde pre manipuláciu a vyťahovanie zväzkov je kompaktná nezávislá kombinovaná jednotka, ktorá je jednoducho manipulovateľná jediným žeriavom. Jednotka je vybavená vzduchom chladeným dieselovým motorom, ktorý poháňa hydraulický systém a je diaľkovo ovládaný. Zariadenie používa hydraulický navijak o sile až 60 ton, čo uľahčuje vytiahnutie výmenníka z plášťa bez akéhokoľvek zaťaženia okolia.

Rovnovážny systém zariadenia zabezpečuje počas vyťahovania stálu osovú polohu zväzku voči ose plášťa. Keď je výmenník vytiahnutý, obsluha vyvažuje vyťahovač posúvaním zdvíhacieho rámu pomocou diaľkového ovládača.

Kde pôsobíme

Prenájom zariadenia na vyťahovanie výmenníkov poskytujeme po celej Európe v rátane Slovenska, Českej Republiky, v Poľsku, v Írsku, Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Bulharsku, Ukrajine, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Švédsku, Nórsku, Fínsku, Španielsku a Rumunsku.