Usluge industrijskog čišćenja

Usluge industrijskog čišćenja

Mi smo pružaoci efikasnih, vrhunskih rešenja i usluga za industrijsko čišćenje koje smo razvili ne bi li smo smanjili troškove naših kupaca, povećali njihovu fabričku proizvodnju i profit, na siguran i ekološki prihvatljiv način.

Zašto Ormonde?

Koje su naše ključne prednosti

Radimo s najnovijom industrijskom tehnologijom i opremom za čišćenje, uključujući i industrijsku snažnu ADR i ATEX tehnologiju usisavanja i usisnog bagera, tehnologiju mlaza vode pod visokim pritiskom, tehnologiju hidradinamičkog čišćenja vode s velikim protokom, tehnologija čišćenja izmenjivača toplote, tehnologija čišćenja rashladnog sistema, robotske sisteme čišćenja, snažnu tehnologiju čišćenja odvoda, ultrazvučnu hemijsku tehnologiju čišćenja, i tehnologiju uklanjanja izmenjivača toplote.

Paleta proizvoda

Koristimo se najnovijom tehnologijom industrijskog čišćenja i imamo veliko iskustvo u svim vrstama industrijskog čišćenja, uključujući:

Vrste industrije u kojima radimo

Nudimo čitav niz industrijskih rešenja za čišćenje, za automobilsku, hemijsku, petrohemijsku, toplotnu, energetsku, nuklearnu, rudarsku, koksnu, čeličnu, drvnu, bioplinsku, vodenu i prerađivačku industriju, pomoću naših super-snažnih usisnih bagera / vakuumskih utovarivača, čišćenja mlazom vode pod veoma visokim pritiskom, ultrazvučnog hemijskog čišćenja, čišćenja izmenjivača toplote, bušenja, uklanjanja izmenjivača toplote, čišćenja rezervoara bez ulaska ljudi i robotske tehnologije čišćenja u srednjoj i istočnoj Evropi.

Gde poslujemo?

Imamo predstavništva u Češkoj i Poljskoj, a poslujemo širom Europe, uključujući i Slovačku, Sloveniju, Litvaniju, Letoniju, Estoniju, Hrvatsku, Mađarsku i Ukrajinu.